Questionnaire - Serbian speakers

Interpretacija rečenica

Dobrodošli!

Eksperiment je završen. Skupili smo dovoljno učesnika (za sad). Hvala na učešću. Ana Bosnić

Iako je test anoniman, molimo Vas da pre početka popunite sve navedene informacije (bitne za dalju analizu). Sve informacije se čuvaju u tajnosti.

Da li je srpski Vaš maternji jezik?


Da li ste osnovnu i srednju školu pohađali na srpskom jeziku?


Vaš Pol


Koliko imate godina?

Iz koje ste regije/grada Srbije?

Nivo obrazovanja?


Da li ste lingvista ili student lingvistike?


Ako želite da učestvujete u budućim eksperimentima, možete nam ostaviti vašu e-mail adresu: